Inledning, Fågelrevir och Skogskartor

Den här presentationen “Tofsmes och SLU skogskartor” är den första delen av ett arbete med att sammanställa resultaten av mitt fågelskådande.

Det är en fördel att jag också kan utnyttja mina färdigheter inom data/systemutveckling, men också det omvända, nu har jag ett projekt jag kan testa tekniker och metoder inom systemutveckling jag är intresserad av.

I detta fall är undersökningsområdet beläget i Bodens kommuns centrala-SV del.

Dom arter jag är mest intresserad av är revirhävdande stannfåglar som ugglor och hackspettar. Ingen av arterna är utrotningshotad men inte heller särskilt allmänna.

Valet av Tofsmes kommer sig av dess särpräglade habitatkrav här i norr, nämligen högt inslag av äldre tallskog, vilket torde ha god chans att kunna urskiljas i kartmaterialet.

Jag har samlat ihop ett ganska stort material om olika arter som behöver redovisas och analyseras och jag försöker i mitt fågelskådande samla information av typen “dense data”, med vilket jag menar kartläggning av revir inom begränsade områden och helst alla revir samt att följs förändringarna med tiden. Kartlägga alla revir inom ett så pass stort område är dock knappast är möjligt för en art som tofsmes, så jag får nöja mig med merparten inom en mer begränsad del.

Observations-punkterna anser jag vara inom reviren, men representerar knappast centrum för reviren. Radien 250m antar jag representerar reviret, men inte fullständigt eftersom areor utanför också kommer med.

Jag har beräknat medelvärden i observations-punkterna för olika radier och fördelningen av olika klasser inom dessa. Värdena har jag sedan testat mot värden i slumpvisa punkter. Radierna är 250, 500, 750 och 1000m.

Jämförelser mellan olika radier( ytor ) ger en fingervisning om reviren, habitaten, förekommer i något mer omfattande sammanhang.

Materialet ska betraktas som preliminära data.

Eftersom jag satt ihop det här utan att samråda med någon torde det finnas en hel del synpunkter och jag är därför tacksam att få ta del av synpunkter och förslag på hur man kan förbättra arbetet och redovisningen. Det här gäller också funktionen av websidan.

Kommande arbeten:
Komplettera inventeringar 2017.

Det finns fler arter, statistiska metoder och kartor från olika år att tillämpa arbetet på.

En fråga är hur sannolikt det är att arten påträffas inom eller i närheten till skyddad natur jämfört med i rena produktionsskogar med eller utan generell hänsyn.

Skripten behöver förbättras vad gäler automation, design, refaktorisering mm samt inordnas i unit-tester etc så långt det är rimligt.

Skapa först en databas som är portabel, typ sqlite, sedan testa någon moln-databas.

I närtid har jag tänkt mig att lägga till en annan fågelart med andra habitatkrav, förbättra namngivning och gränser för klasserna samt prova använda kartorna från lasermätningar, typ “skogliga grunddata” från skogsstyrelsen.

Prestanda-tester i olika operativsystem inom eller utanför virtualbox.

Ett oväntat problem uppstod som jag först trodde var sporadiskt.

Överst i excel-online diagrammen fanns plötsligt en “disclaimer” från Microsoft som påpekade att dom samlar in användardata för att använda till personaliserad reklam.
Om man surfar vidare i deras hemsida, dvs mina excel-diagram, accepterar man deras inhämtning av data. Detta trots att det rör sig om diagram i mitt privata lagringsutrymme.

Olikt andra såna hära, går den inte att klicka bort och i dom mindre diagrammen syns bara “disclaimern”. Nu har jag upptäckt att det bara verkar inträffar när man använder Microsofts operativsystem eller i vissa fall Android. Jag har kontaktat Microsoft support, men änniu inte fått något svar.

Om någon har synpunkter men inte vill kommentera i bloggen finns alternativet med bloggens e-mail: fl_blogs at fldbd punkt com.

Jag har fått visst ekonomiskt stöd från Alvins Fond för mina projekt.
Hemsida Alvins fond, öppnas i ny flik

 

Eftersom jag använt mig av deras kartor, länk till SLUs websida: hemsida SLU Skogskarta